[x] XxxxDSAxxxsA

IGN: XxxxDSAxxxsA #20
offense: no spread / aimbot
server: counter-strike maps

https://youtu.be/NDQbgYhGhLs

The player was ban on babel.

Thanks for reporting.

Nathan