[x] Dio #28 & meza #24

Name: Dio #28/ meza #24
Server: aloha.pk counter maps
offense: Aimbot/ESP
https://youtu.be/64hADYXgeNg

Both banned, thanks.